Tiếng Việt | English

Gạo Việt Nam có nhiều cơ hội gia tăng giá trị và mở rộng thị trường xuất khẩu

Nhờ sự phát triển sản xuất lúa gạo và sự chủ động, linh hoạt trong xuất khẩu, gạo Việt Nam đang có nhiều ưu thế và đang ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường quốc tế.