Tiếng Việt | English

Kết nối tiêu thụ hàng hóa, giúp nông dân thu về 'trái ngọt'

Dịch Covid-19 khiến các chuỗi cung ứng không còn vận hành như trước, thói quen mua sắm thay đổi đột ngột. Tuy nhiên, “cái khó ló cái khôn”, đó là một phương thức kinh doanh mới được ứng dụng,...