Tiếng Việt | English

Tạo “luồng xanh” cho nông sản

Các địa phương vùng Đồng Tháp Mười đang thực hiện Chỉ thị 15 nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn trước nhưng một số loại nông sản vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định.