Tiếng Việt | English

Phổ biến quy trình kỹ thuật quản lý sâu năn hại lúa

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản tỉnh Long An vừa phổ biến “Quy trình kỹ thuật quản lý sâu năn hại lúa” của Cục Bảo vệ thực vật đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.