Tiếng Việt | English

Huỳnh Văn Gấm - Chủ nhiệm tờ báo Nhất Trí - Tiền thân Báo Long An

Huỳnh Văn Gấm sinh ngày 10/3/1922, tại làng Bình Lập, quận Châu Thành, nay thuộc TP.Tân An. Ông xuất thân từ một gia đình trung lưu, từ trẻ sớm có ý thức dân tộc.

  • Trần Phong Sắc

    Trần Phong Sắc

    Trần Phong Sắc là ai và vì sao tên ông được trân trọng đặt cho một con đường tại phường 4, TP.Tân An?!

  • Đôi dòng Vàm Cỏ

    Đôi dòng Vàm Cỏ

    Thông qua kênh Trung Ương, nước sông Tiền (nhánh hạ lưu bên trái của dòng Mekong) chảy vào đôi dòng Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây của Long An. Đây là 2 con sông gắn liền với văn hóa, lịch sử và kinh tế của Long An từ trước tới nay.