Tiếng Việt | English

Đức Huệ: Phát huy hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo

Những năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Đức Huệ...