Tiếng Việt | English

Đức Huệ: Đối thoại giữa Đảng ủy Công an huyện với đoàn viên, hội viên

Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an huyện Đức Huệ vừa có cuộc đối thoại trực tiếp với lực lượng đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ Công an huyện.