Tiếng Việt | English

Tân An tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, TP.Tân An, tỉnh Long An lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư bảo đảm đúng quy định, hạn chế được đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.