Tiếng Việt | English

TP.Tân An tổng kết công tác cải cách hành chính và thi đua - khen thưởng

Có 2 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 3 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 9 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.