Tiếng Việt | English

Khởi động mô hình Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao

Nông dân nuôi tôm tại 3 xã: Thanh Phú Long, Thuận Mỹ và Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành đang chuẩn bị vụ nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đầu tiên...