Tiếng Việt | English

Kiến Bình: Điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Kiến Bình luôn được giữ vững, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh.