Tiếng Việt | English

Ông Ngô Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc

Ông Ngô Thanh Sơn - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc.