Tiếng Việt | English

HĐND huyện Cần Giuộc tổ chức Kỳ họp lần thứ 10

HĐND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách theo thẩm quyền của HĐND huyện.