Tiếng Việt | English

Cần Giuộc: 225 thanh niên lên đường nhập ngũ

Trong 225 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này, có 36 thanh niên tham gianghĩa vụ Công an, 189 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự. Trong đó có 3 đảng viên,...