Tiếng Việt | English

Mượn chuyện xuyên tạc vai trò Mặt trận Tổ quốc

Sau những lùm xùm về hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ liên quan đến số tiền từ thiện của mạnh thường quân trong đợt bão, lũ ở miền Trung, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra để giúp giải tỏa những nghi ngờ,...