Tiếng Việt | English

Đồng tâm hiệp lực thực hiện

Sự phối hợp của lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng nước bạn cũng như sự đồng lòng của người dân biên giới trong ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép,...