Tiếng Việt | English

Liên tiếp phát hiện 3 quả bom lớn ở Quảng Bình

Trong hai ngày 27 và 30/11, người dân ở Quảng Bình liên tiếp phát hiện ba quả bom lớn loại M117 và MK81 nặng hàng trăm kg.