Tiếng Việt | English

Khi dân báo tin, công an đều tiếp nhận, xử lý kịp thời

...Từ công khai số điện thoại “nóng”, sự kết nối giữa công an với người dân và ngược lại ngày càng trở nên gần gũi.