Tiếng Việt | English

Chủ động nắm chắc tình hình, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn

Thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, kéo dài.