Tiếng Việt | English

Đức Hòa dự kiến cấp gần 10.000 thẻ căn cước công dân giai đoạn 1

Dự kiến đợt 1, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sẽ cấp gần 10.000 thẻ căn cước công dân.