Tiếng Việt | English

Phấn khởi, sôi nổi trở lại làm việc sau Tết

Cập nhật 27-01-2023

Ngay ngày làm việc đầu năm mới, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An khẩn trương bắt tay vào công việc. Tất cả đều mang tâm thế phấn khởi, vui vẻ, với nhiều niềm tin và kỳ vọng vào một năm mới thắng lợi.

Chia sẻ video