Tiếng Việt | English

Về Châu Thành dự Lễ hội Làm Chay

Cập nhật 07-02-2023

Sau 3 năm gián đoạn, năm 2023, Lễ hội Làm Chay được tổ chức lại với quy mô vốn có của một lễ hội dân gian, thu hút hàng chục ngàn lượt người đến tham gia trong 3 ngày (từ 04 đến 06/02, nhằm ngày 14 đến 16 tháng Giêng âm lịch).

Chia sẻ video