Tiếng Việt | English

27/08/2018 - 15:48

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi: Cứ đến đầu năm học, nhà trường lại đôn đốc thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) cùng các khoản thu của trường, như vậy có đúng không? Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) sao lại thực hiện thu BHYT?

(laitranthe@gmail.com)

Trả lời:

Luật BHYT quy định: BHYT là loại hình bảo hiểm bắt b