Tiếng Việt | English

Sóc Trăng: Xây dựng ít nhất 6.400 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng về xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, Sóc Trăng đặt mục tiêu xây ít nhất 6.400 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân lao động đến năm 2030.