Tiếng Việt | English

Thị trường xe máy Việt Nam: Ảm đạm đan xen xu hướng mới

Theo VAMM, doanh số bán xe của 5 đơn vị thành viên, gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha trong quý đầu năm 2024 đạt 603.745 xe, giảm 4,88% so với cùng kỳ năm trước.