Tiếng Việt | English

78% người tiêu dùng Việt muốn sử dụng xe điện

Trong số 78% người dùng muốn chuyển sang xe điện có đến 38% mong muốn sử dụng ô tô điện. Đây là kết quả khảo sát người tiêu dùng Việt Nam về phương tiện giao thông điện mới được công bố gần đây.