Tiếng Việt | English

Điểm tin trong tuần ngày 24/3/2023

Cập nhật 24-03-2023

Điểm tin trong tuần từ ngày 18/3 đến 24/3/2023 gồm một số tin chính như sau: Nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án được các đại biểu quan tâm; Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên về nguồn nhân lực trẻ; Đoàn cần đẩy mạnh công tác tập hợp lực lượng thanh, thiếu niên trong khu dân cư, khu vực nông thôn; Hội thảo Công tác xã hội với giảm nghèo và các đối tượng cần trợ giúp xã hội./.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News