Tiếng Việt | English

Long An tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cập nhật 02-03-2024

Chiều 01/3, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung) và cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News