Tiếng Việt | English

Nâng cao chất lượng Dân số - “chìa khóa vàng” cho sự phát triển

Cập nhật 16-03-2023

Nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm nguồn nhân lực cho sự phát triển KT - XH luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của tỉnh. Vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Long An nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, xem đây là “chìa khóa vàng” để mở ra cánh cửa phát triển bền vững.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News