Tiếng Việt | English

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp giải trình 'Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt'

Cập nhật 29-02-2024

Sáng 29/02, Thường trực HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp giải trình lần thứ 6 với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt”. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm tham dự.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News