Tiếng Việt | English

Trải nghiệm tour du lịch đường sông đôi dòng Vàm Cỏ

Cập nhật 20-09-2022

Ngày 19/9, Ban Tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 tổ chức chương trình du lịch đường sông đôi dòng Vàm Cỏ nhằm giới thiệu, quảng bá các điểm đến nổi tiếng, mang đặc trưng địa phương của quê hương Long An dọc 2 dòng Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.

Chia sẻ video