Tiếng Việt | English

Trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố: 70 năm chiến thắng hào hùng

Cập nhật 23-02-2024

Sáng 23/02, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố (24/02/1954 - 24/02/2024). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Trần Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News