Tiếng Việt | English

23/11/2019 - 19:20

Cục Hải quan Long An thu nộp ngân sách đạt 3.409 tỉ đồng

Thông tin từ Cục Hải quan Long An, tính từ đầu năm 2019 đến ngày 15/11, có 1.774 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan trực thuộc, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có 552 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018) và 1.222 doanh nghiệp trong nước (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018).

Đến ngày 15/11, có 1.774 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan trực thuộc

Đến ngày 15/11, có 1.774 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan trực thuộc

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng thương mại đến 15/11 đạt 12,6 tỉ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, kim ngạch chịu thuế trong kỳ đạt 1,4 tỉ USD (chiếm 11% trong tổng kim ngạch), tăng 40% so với cùng kỳ năm 2018. Dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến hết ngày 31/12/2019 đạt 14 tỉ USD.

Từ kết quả trên, số thu nộp ngân sách toàn Cục đến ngày 15/11 đạt 3.409 tỉ đồng, vượt 40% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính, đạt 92% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng Cục Hải quan giao, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, địa bàn tỉnh Long An thu đạt 3.156 tỉ đồng, vượt 53,3% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính, đạt 95,1% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng Cục Hải quan, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2018. Địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thu ngân sách nhà nước đạt 253 tỉ đồng, đạt 66,5% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính và Tổng Cục Hải quan giao, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2019, Cục Hải quan Long An được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu nộp ngân sách 2.440 tỉ đồng (trong đó thu tại Long An hơn 2.059 tỉ đồng, Tiền Giang 380,5 tỉ đồng), Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu 3.700 tỷ đồng (Long An: 3.319,5 tỉ đồng, Tiền Giang 380,5 tỉ đồng). Từ thực tế kết quả thu đến 15/11, Cục Hải quan Long An cho biết đến cuối năm đơn vị sẽ hoàn thiện nhiệm vụ năm 2019 là thu đạt 3.700 tỉ đồng./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết