Tiếng Việt | English

14/12/2015 - 17:08

Long An chuyển diện tích trồng đay sang sản xuất lúa 2 vụ

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An - Lê Văn Hoàng cho biết: UBND tỉnh vừa quyết định xóa quy hoạch hơn 10.000ha trồng đay nguyên liệu. Toàn bộ diện tích này sẽ chuyển sang sản xuất 2 vụ lúa cao sản theo Quy hoạch phát triển nông - lâm - ngư nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Vùng nguyên liệu đay trước đây     Ảnh: Huyền Thu

Với mục tiêu cung cấp đay sợi cho 2 nhà máy đay (Thái Bình, Indira Gandhi), từ trước giai đoạn 2000-2005, trên các vùng sản xuất lúa Hè Thu bấp bênh, đất nhiễm phèn, thiếu nước tưới, nông dân huyện Mộc Hóa và Thạnh Hóa trồng khoảng 3.000ha đay nguyên liệu với sản lượng khoảng 5.000 tấn/năm.

Năm 2007, thực hiện chủ