Tiếng Việt | English

Long An tổ chức triển khai chuyên đề học tập và làm theo gương Bác năm 2023

Cập nhật 24-05-2023

Sáng 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Long An”; Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News