Tiếng Việt | English

16/03/2023 - 10:00

HĐND tỉnh khảo sát về hoạt động giáo dục thường xuyên

Đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Long An có buổi khảo sát tại huyện Tân Hưng về hoạt động giáo dục thường xuyên (GDTX). Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Phan Hòa Nông cùng các cơ quan, đơn vị, trường học có liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Phan Hòa Nông kiến nghị tỉnh xem xét thành lập lại trung tâm giáo dục thường xuyên tinh gọn bộ máy và chức năng

Thời gian qua, công tác phối hợp triển khai, thực hiện các quyết định, đề án của Trung ương, tỉnh về GDTX tiếp tục được duy trì trong các trường học, trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Huyện thực hiện hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập, các mô hình học tập; duy trì, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục.

Trước đây, hàng năm, Trung tâm GDTX huyện tiếp nhận giảng dạy từ 70-80 học viên hệ phổ thông lớp 9, 10, 11, 12; dạy nghề nông thôn từ 200-220 học viên; tổ chức thi nghề đối với học sinh (HS) phổ thông từ 300-320 HS, từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS, THPT và giải quyết việc làm khu vực nông thôn. Sau khi trung tâm giải thể, HS GDTX chuyển đến học tại các trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn, tuy nhiên, nhu cầu học tập của người quá tuổi học ở trường phổ thông không thể đáp ứng.

Vì vậy, huyện kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chỉnh tỷ lệ phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS vào THPT đến năm 2025 là 80% và 20% học nghề, thay vì 60% vào THPT và 40% học nghề; thành lập lại Trung tâm GDTX huyện, bổ sung chức năng đào tạo nghề sơ cấp cho HS THCS, THPT, góp phần nâng cao tỷ lệ phân luồng HS.

Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn cùng các ngành huyện, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung trao đổi việc đề nghị thành lập lại Trung tâm GDTX của huyện, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn và phát huy chức năng của trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng ở các xã; việc phân luồng HS;.../.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết