Tiếng Việt | English

04/08/2022 - 14:31

Thông báo gia hạn Hội thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Tân Hưng

Ban tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thông báo đến các tổ chức, cá nhân các tỉnh, thành phố về việc gia hạn Hội thi sáng tác biểu trưng như sau:

- Thời gian gia hạn: Kể từ ngày 02/8/2022 đến hết ngày 02/10/2022.

- Thời gian trao giải: Dự kiến trong tháng 11/2022.

Ban tổ chức Hội thi trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân các tỉnh, thành phố biết để tuyên truyền, giới thiệu, tham gia, góp phần cho hội thi sáng tác biểu trưng Logo huyện Tân Hưng thành công tốt đẹp./.

BLA

Chia sẻ bài viết