Tiếng Việt | English

10/01/2023 - 18:40

Thạnh An đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới  

Ngày 10/01, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thị Thủy tặng hoa chúc mừng xã Thạnh An đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới

Xã Thạnh An được thành lập năm 2003 trên cơ sở từ một phần của xã Thủy Tây tách ra với diện tích tự nhiên hơn 6.068ha, hiện có 962 hộ với 3.435 nhân khẩu đang sinh sống. Với xuất phát điểm thấp, đặc biệt là kết cấu hạ tầng, giao thông còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Thạnh An đã xây dựng thành công xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới.

Trong năm 2022, xã vận động người dân triển khai 7 công trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” với tổng nguồn vốn trên 7,3 tỉ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 3,4 tỉ đồng. Ngoài ra, các công trình nguồn vốn cấp trên đầu tư trên địa bàn xã cũng được sự đồng thuận cao của người dân.

Với kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đã tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Các công trình điện, đường, trường, trạm ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Đến nay, toàn xã còn 8 hộ nghèo, chiếm 0,83% tổng số hộ dân. Việc phấn đấu thực hiện các tiêu chí xã văn hóa – nông thôn mới đã phát huy được nguồn lực trong dân để chăm lo đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần cho người dân.

Dịp này, UBND huyện quyết định khen thưởng xã Thạnh An số tiền 30 triệu đồng để mua sắm các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa - văn nghệ./.

Ngọc Như

 

Chia sẻ bài viết