Tiếng Việt | English

Điểm tin trong tuần 08/12/2023

Cập nhật 08-12-2023

Điểm tin trong tuần từ ngày 02/11 đến 08/12/2023 gồm một số tin chính như sau: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Long An với các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc. Long An: Đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2021-2023 góp phần phát triển kinh tế, công nghiệp nông thôn. Sau 10 năm thành lập, tổng dư nợ cho vay của HDBank Long An đạt trên 2.100 tỉ đồng. Tuyên án chung thân đối tượng giết người vì mâu thuẫn nhỏ./.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News