Tiếng Việt | English

Đồng hành, sẻ chia cùng người khuyết tật

Cập nhật 29-09-2023

Không may bị khiếm khuyết một phần cơ thể, thế nhưng, người khuyết tật chưa bao giờ đơn độc trong hành trình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống mà luôn có sự đồng hành, sẻ chia của gia đình, người thân và xã hội.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News