Tiếng Việt | English

Hướng dẫn xử lý các loại nước dùng trong sinh hoạt

Cập nhật 10-06-2024

Nước sạch rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của con người. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có đủ nước sạch để sử dụng. Ở Long An, một số địa phương thường xuyên thiếu nước sạch vào mùa khô như: Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Đức Huệ. Chính vì vậy, bà con có thể tận dụng tất cả các loại nguồn nước có thể để sử dụng trong sinh hoạt cũng như trong chăn nuôi và trồng trọt.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News