Tiếng Việt | English

Mã số vùng trồng - “Chìa khóa” mở cửa thị trường cho nông sản xuất khẩu

Cập nhật 24-04-2024

Với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, việc truy xuất nguồn gốc nông sản là cần thiết đối với mỗi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài. Do đó, để nông sản vươn xa, ngành Nông nghiệp tỉnh Long An đẩy mạnh xây dựng và cấp mã số vùng trồng.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News