Tiếng Việt | English

Những “người đưa đò” thầm lặng

Cập nhật 17-11-2023

Nỗi vất vả của thầy, cô trong việc dìu dắt từng thế hệ học sinh trưởng thành, cập bến bờ tri thức là không thể đong đếm hết. Họ như những “người đưa đò” thầm lặng, vẫn miệt mài cống hiến sức mình vì trách nhiệm với nghề và tình yêu với học sinh.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News