Tiếng Việt | English

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 24-11-2020

"Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19" là vấn đề được UV.BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 - Vũ Đức Đam nhấn mạnh trong cuộc kiểm tra tình hình, kết quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An vào ngày 23/11.

Chia sẻ video