Tiếng Việt | English

27/06/2018 - 20:34

Cấm hút thuốc tại nơi công cộng, nơi làm việc: Có vi phạm nhân quyền?

Việc cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, trong nhà, nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng được triển khai thành công tại nhiều quốc gia và thành phố trên thế giới.

Câu trả lời là KHÔNG! Đối với quyền tự do của người hút thuốc lá (TL), họ có thể hút TL tại các khu vực không có quy định cấm hoặc ở bên ngoài nơi mà hành vi hút TL của họ không làm hại đến sức khỏe của những người khác.

Ảnh minh họa

Nước ta có khoảng 91 triệu dân, trong đó, hơn 80 triệu người không hút thuốc. Những người không hút TL có quyền được hít thở một bầu không khí trong lành không bị ô nhiễm bởi khói TL thụ động. Việc cấm hút TL (nơi công cộng, nơi làm việc trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng) đã được quy định trong Công ước Quốc tế - Công ước Khung về Phòng, chống tác hại TL (viết tắt là FCTC) do WHO khởi xướng, công ước này đến nay đã được hơn 174 quốc gia phê chuẩn.

Quyền “Được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất có thể đạt được” được quy định trong Công ước Khung FCTC, trong Hiến chương Tổ chức Y tế Thế giới và trong Hiệp ước về Quyền Kinh tế, xã hội và văn hóa. Việc phơi nhiễm với khói TL thụ động sẽ ngăn trở quyền của công chúng “Được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất có thể đạt được” của con người.

Việc cấm hút TL tại nơi làm việc, trong nhà, nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng được triển khai thành công tại nhiều quốc gia và thành phố trên thế giới. Tại những nơi này, đại đa số người dân, khoảng 90%, ủng hộ việc cấm hút TL nơi công cộng. Tại Việt Nam, các cuộc điều tra cho thấy, khoảng 72-92% người trưởng thành ủng hộ việc cấm hút thuốc nơi công cộng và hơn 80% học sinh lứa tuổi 13-15 ủng hộ quy định này.

Thực tế tại Việt Nam, có rất nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc cấm hút TL hoàn toàn trong khuôn viên cơ quan, đơn vị. Điều này chứng minh, đây là chủ trương đúng đắn và hoàn toàn có thể thực hiện được./.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết