Tiếng Việt | English

Đông đảo người dân tham gia thỉnh Ông Tiêu tại Lễ hội Làm Chay

Cập nhật 06-02-2023

Sau 3 năm gián đoạn, Lễ hội Làm Chay năm nay thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Thỉnh Tiêu Diện đại sĩ (hay còn gọi là ông Tiêu) là một trong những nghi thức quan trọng thuộc phần lễ trong Lễ hội Làm Chay. Có rất đông người dân tham gia cùng đoàn thỉnh Ông Tiêu nhằm cầu mong những điều may mắn trong năm mới.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News