Tiếng Việt | English

TÌM KIẾM THÔNG BÁO - TUYỂN DỤNG
Tìm kiếm:
*

Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Cập nhật: 04-07-2024

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Căn cứ Công văn số 5559/UBND-THKSTTHC ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế;

Căn cứ Công văn số 3404/SYT-TCHC ngày 27/6/2024 của Sở Y tế tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế (220 chỉ tiêu, 12 đơn vị);

Căn cứ Kế hoạch số 657/KH-TTYT ngày 13/5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc về việc tuyển dụng viên chức năm 2024;

Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:

I. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN VÀ SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THỰC HIỆN XÉT TUYỂN

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Điều 22 Luật Viên chức cụ thể như sau:

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có đơn đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Riêng các trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm giấy công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng bắt buộc.

III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2024 (trong giờ hành chính).

Địa điểm, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

Thí sinh nộp Hồ sơ tại Phòng Tổ chức Hành chính (lầu 2), Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc hoặc gửi theo đường bưu điện qua địa chỉ: số 28, đường Nghĩa sĩ, thị trấn Cần

Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Số điện thoại liên hệ: 02723875184 chọn số nội bộ 116.

Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đủ thông tin theo quy định.

Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Người đăng ký dự xét tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Thông tin tuyển dụng sẽ được đăng trên Báo Long An (Trang điện tử), đồng thời được đăng tải trên Website Sở Y tế tỉnh Long An (địa chỉ https://syt.longan.gov.vn ) và niêm yết công khai tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN VIÊN CHỨC

Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Nội dung xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

Hình thức thi: Vấn đáp.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng, hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển gồm các nội dung cơ bản như sau:

Kiến thức chung: kiến thức, năng lực hiểu biết của thí sinh về định hướng chiến lược phát triển của ngành, của đơn vị và hiểu biết về pháp luật chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển.

Kiến thức chuyên môn: kiến thức, năng lực và khả năng đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn gắn với tiêu chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

Thời gian thi: Vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).

Thang điểm: 100 điểm.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

Thời gian xét tuyển: Từ ngày 22-23/8/2024.

Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc, địa chỉ số 28, đường Nghĩa sĩ, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

VI. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP như sau:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn (nếu có).

Trường hợp vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

3. Người không được tuyển dụng trong kỳ xét tuyển viên chức quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP như sau:

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VIII. CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC Y TẾ

Thực hiện chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An trong việc tuyển dụng và tiếp nhận vào làm viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 của HĐND tỉnh về quy định chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025 và Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025.

Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc thông báo đến quý cơ quan, đơn vị và thí sinh dự tuyển viên chức được biết.

Thông báo này thay thế Thông báo số 913/TB-TTYT ngày 28/6/2024 của Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc về việc tuyển dụng viên chức năm 2024./.

TTYT Cần Giuộc

 

Liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính (lầu 2), ung tâm Y tế huyện Cần Giuộc

Các tin rao vặt khác:

Tiêu đề Ngày
•  Bệnh viện Y học cổ truyền Long An thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 03/07/2024
•  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 01/07/2024
•  Trung tâm Y tế thành phố Tân An thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 01/07/2024
•  Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 09/05/2024
•  Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tuyển dụng đợt 1 năm 2024 25/04/2024
•  Agribank Chi nhánh Đông Long An thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024 25/04/2024
•  BIDV thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Chi nhánh Long An 01/04/2024
•  Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng công chức 19/03/2024
•  Kho bạc Nhà nước Long An thông báo xét tuyển Hợp đồng lao động 19/03/2024
•  NHCSXH tỉnh Long An thông báo tuyển dụng 09/03/2024
•  Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển dụng công chức 15/01/2024
•  Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An năm 2024 14/01/2024
•  Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An năm 2023 (đợt 2) 10/01/2024
•  Sở Nội vụ thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023 của tỉnh Long An 26/12/2023
•  Sở Nội vụ tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 30/11/2023
•  BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 22/11/2023

Mức độ hài lòng của bạn khi giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay ra sao?

  Tốt
  Trung bình
  Cần cải thiện thêm