Tiếng Việt | English

12/10/2021 - 11:02

Từ ngày 01/7/2022, bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An - Nguyễn Ngọc Minh Sang, thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày 13/6/2019 của Quốc hội, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, ngày 12/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ; đồng thời, đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn tỉnh, phấn đấu 100% người nộp thuế (NNT) đang hoạt động, có nhu cầu sử dụng hóa đơn, triển khai, sử dụng HĐĐT đúng thời hạn bắt buộc của Luật Quản lý thuế, không bị gián đoạn về hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, kể từ ngày 01/7/2022, các tổ chức, doanh nghiệp, NNT bắt buộc phải chuyển sang sử dụng HĐĐT khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Cục Thuế tỉnh khuyến khích cơ quan, tổ chức, NNT đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 01/7/2022. Trước ngày 30/6/2022, cơ quan thuế sẽ thông báo NNT chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Để tránh rủi ro khi áp dụng đồng loạt HĐĐT tại thời điểm bắt buộc và bảo đảm có hóa đơn sử dụng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kể từ ngày 01/7/2022, Cục Thuế sẽ kịp thời đăng tải các quy định về áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trên website Cục Thuế và gửi qua e-mail của NNT; đồng thời, đề nghị NNT cập nhật chính sách, chuẩn bị điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện áp dụng HĐĐT và đăng ký áp dụng HĐĐT theo mẫu. Mẫu đăng ký áp dụng HĐĐT gửi về cơ quan thuế bằng bản giấy hoặc bản scan e-mail theo địa chỉ đã ghi trên mẫu, chậm nhất đến ngày 30/11/2021.

Đối tượng triển khai áp dụng HĐĐT là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế./.

Thanh Tuyền

Chia sẻ bài viết