Tiếng Việt | English

Điểm tin trong tuần 05/7/2024

Cập nhật 05-07-2024

Điểm tin trong tuần từ ngày 29/6 đến 05/7/2024 gồm một số tin chính như sau: HĐND tỉnh thông qua 25 Nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 16; Từng cán bộ, công chức, viên chức tích cực nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ; Tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân; Báo Long An sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; Giá trị nguyên bản là thế mạnh của du lịch nông thôn Long An./.

Chia sẻ video BAOLONGAN.VN trên Google News