Tiếng Việt | English

Âm hưởng hành trình ký sự Long An ngày mới

Ký sự Long An ngày mới là chuyến Famtrip thuộc khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 với sự tham gia của 80 chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành, du lịch trong và ngoài tỉnh.