Tiếng Việt | English

24/10/2019 - 20:15

Bến Lức: Triển khai Nghị định 102/NĐ-CP của Chính phủ

Chiều 24/10, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

UBND huyện Bến Lức tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ

Tại hội nghị, trên 150 đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định gồm 12 điều, quy định về chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 05/9/2018.

Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai Thông tư số 170/2018/TT-BQP ngày 16/12/2018 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cách tính hưởng chế độ, hồ sơ giải quyết chế độ hỗ trợ, phương thức chi trả chế độ hỗ trợ và cấp Giấy chứng nhận, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông tư hướng dẫn này có 8 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2019.

UBND huyện Bến Lức ra quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Tư vấn và phân công các thành viên phụ trách địa bàn xã, thị trấn cùng các địa phương trong huyện thực hiện tốt Nghị định này. Đồng thời, đề nghị các cơ quan có liên quan nghiên cứu thật kỹ Nghị định 102/2018/NĐ-CP và Thông tư 170/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định để triển khai chặt chẽ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định, quy trình, không để sai đối tượng./.

Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết