Tiếng Việt | English

06/07/2015 - 10:13

Châu Thành: Tuyên dương 3 tập thể và 120 nông dân điển hình tiên tiến

Huyện Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương nông dân điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2010-2015.

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi (NDSX-KDG) đã được các cấp hội nông dân trong huyện Châu Thành hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung.

Cụ thể, trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 34.859 lượt hộ đăng ký tham gia phong trào. Bình quân hàng năm, tỷ lệ hộ đăng ký danh hiệu NDSX-KDG các cấp đạt 77% so với hộ nông nghiệp. Đã có hàng trăm lượt hội viên nông dân được giúp đỡ bằng nhiều hình thức như: Hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vay vốn, cây, con giống, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm,… từ đó giúp cho 445 hội viên nông dân thoát nghèo. Qua bình xét, giai đoạn 2010-2015 toàn huyện có 20.754 lượt hộ đạt danh hiệu NDSX-KDG các cấp, chiếm tỷ lệ gần 60% số hộ đăng ký.

Cùng với làm tốt công tác hội và thi đua SX-KDG, các cán bộ, hội viên nông dân còn là nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới. Nhờ vậy, đến nay, huyện Châu Thành đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 13 đến 17 tiêu chí.

Dịp này, huyện đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 120 cá nhân điển hình tiên tiến, lao động xuất sắc giai đoạn 2010-2015, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước ở địa phương giai đoạn 2015-2020./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết