Tiếng Việt | English

27/03/2023 - 09:45

Đánh giá chất lượng vũ khí bộ binh đang quản lý, sử dụng và bảo quản cất giữ

Hội đồng Phúc tra vũ khí bộ binh Quân khu 7 đến phúc tra, đánh giá chất lượng vũ khí bộ binh đang quản lý, sử dụng và bảo quản cất giữ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An.

Đoàn công tác kiểm tra nội dung phân cấp chất lượng súng pháo, khí tài

Đoàn kiểm tra, phúc tra thực tế các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật đối với vũ khí theo quy trình, quy định. Công tác kỹ thuật quân khí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp. Ngành quân khí xây dựng kế hoạch với từng nội dung cụ thể nên quá trình thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ; vũ khí trang bị kỹ thuật được bảo quản theo phân cấp, sắp xếp đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hệ thống kho tàng thường xuyên được củng cố, từng bước nâng cao, đi vào nền nếp.

Đại tá Đặng Minh Phương - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu, kết luận, đánh giá cao công tác thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật của tỉnh duy trì hệ số kỹ thuật, an toàn trong công tác huấn luyện. Trong đó, nổi bật là đầy đủ số lượng, đồng bộ vũ khí các loại cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Bên cạnh đó, Đại tá Đặng Minh Phương cũng yêu cầu cơ quan kỹ thuật nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện chuyên ngành kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thùy Trang - Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết