Tiếng Việt | English

05/03/2023 - 19:49

Gần 1.900 doanh nghiệp bất động sản rút lui khỏi thị trường

Trong 2 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao hơn số mới thành lập, trong đó nhiều nhất là nhóm doanh nghiệp bất động sản.

Theo báo cáo của Tổng tục thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm 2023, cả nước có 37.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. 

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 51.400 doanh nghiệp, tăng 14,5%. Bình quân một tháng có 25.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Số công ty bất động sản giải thể hoặc tạm ngưng hoạt động tăng cao

Theo khu vực kinh tế, trong 2 tháng đầu năm 2023 có 198 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm trước; 4.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 10,2%; 14.800 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 0,3%.

Riêng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 550 đơn vị, giảm 62,4% và đây là mức giảm sâu nhất. Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp bất động sản mới này đạt 25.281 tỉ đồng, giảm 68,9% và số lao động đạt 3.073 người, giảm 64,5%. Song song đó, số lượng doanh nghiệp quay lại hoạt động là 608 doanh nghiệp, giảm 18,8% so với cùng kỳ. 

Mặt khác, số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 235 đơn vị, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Số lượng tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.660 doanh nghiệp, tăng 57%. Như vậy tổng cộng có gần 1.900 đơn vị  trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã rút lui khỏi thị trường. 

 Mặc dù vậy, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài  (FDI) trong 2 tháng đầu năm nay vẫn rót thêm 154,3 triệu USD vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chiếm 6% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng góp vốn, mua cổ phần trong lĩnh vực này đạt 331,5 triệu USD, chiếm 41,6% giá trị góp vốn. /.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết