Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 16:02

Hình ảnh: Anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ 35 năm trước 

Ngày 23/7/1980, 2 nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân của Việt Nam và Viktor Gorbatko của Liên Xô đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ.

 Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết