Tiếng Việt | English

16/06/2015 - 17:42

Thanh Phú: Pháp lệnh Công an xã được phát huy

Công an xã Thanh Phú, huyện Bến Lức vừa tổng kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã giai đoạn 2008-2015.

Qua 7 năm thực hiện pháp lệnh, lực lượng Công an xã Thanh Phú có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực; việc thực hiện chế độ, chính sách, trang cấp thiết bị, phương tiện, nơi làm việc, chế độ đào tạo, tập huấn nghiệp vụ bảo đảm đúng quy định. Lực lượng công an xã thường xuyên được củng cố; tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ ngày càng được nâng lên, từ đó góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Từ năm 2008 đến nay, công an xã tiếp nhận gần 200 thông tin tố giác về tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, lập hồ sơ và xử lý 150 vụ với 287 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng công an xã phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức thành viên quản lý, cảm hóa, giáo dục được 8 đối tượng tiến bộ.

Dịp này, UBND xã Thanh Phú khen thưởng 8 cá nhân thực hiện tốt Pháp lệnh Công an xã giai đoạn 2008-2015./.

Việt Hằng-Thái Tần

Chia sẻ bài viết