Tiếng Việt | English

16/11/2023 - 15:05

ADMM+ ra tuyên bố chung về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Hội nghị ADMM+ ủng hộ việc sử dụng các module đào tạo của Liên hợp quốc để nâng cao năng lực và chuyên môn của phụ nữ trong việc tham gia vào quá trình hoạch định chính sách.


Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Ngày 16/11, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM+) lần thứ 10 diễn ra tại Jakarta đã thông qua Tuyên bố chung về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Hội nghị cam kết thúc đẩy sự tham gia và lãnh đạo đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực hòa bình và an ninh, đặc biệt là trong phòng ngừa, quản lý và giải quyết xung đột vũ trang, cũng như xây dựng và tái thiết hòa bình sau xung đột hướng tới một khu vực ổn định, hòa bình và an toàn.

Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng cũng khuyến nghị sự đóng góp rộng rãi hơn của phụ nữ trong quá trình ra quyết định, đồng thời khuyến khích các cơ hội bình đẳng đối với phụ nữ trong lĩnh vực quốc phòng và kiến tạo hòa bình.

Hội nghị ủng hộ việc sử dụng các module đào tạo của Liên hợp quốc để nâng cao năng lực và chuyên môn của phụ nữ trong việc tham gia vào quá trình hoạch định chính sách; phòng ngừa, quản lý và giải quyết xung đột vũ trang; xây dựng và tái thiết hòa bình sau xung đột.

Đẩy mạnh hợp tác về gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ADMM+

Hội nghị cam kết tăng cường các khuôn khổ khu vực về thực hiện Chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh (WPS) nhằm bảo vệ, tôn trọng và thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ quyền của phụ nữ và trẻ em gái trước các mối đe dọa cũng như thách thức an ninh đang diễn ra và đang nổi lên.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự Hội nghị. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Hội nghị cũng khuyến nghị thực hiện đầy đủ Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về WPS, thông qua việc cung cấp nguồn lực và tăng cường lồng ghép giới trong các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống ở cấp khu vực.

Ngoài ra, hội nghị cam kết thúc đẩy nâng cao năng lực, sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ với tư cách là những nhà hoạch định chính sách trong mọi quá trình ra quyết định ở mọi cấp độ, thông qua các quy trình và cơ chế thể chế có liên quan trong ADMM+ hoặc hợp tác giữa các quốc gia ADMM+.

Cuối cùng, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng cũng cam kết thúc đẩy Chương trình nghị sự WPS trong Kế hoạch công tác của các Nhóm công tác chuyên gia ADMM+ giai đoạn 2024-2027./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/admm-ra-tuyen-bo-chung-ve-phu-nu-hoa-binh-va-an-ninh-post908196.vnp

Chia sẻ bài viết