Tiếng Việt | English

29/06/2022 - 08:54

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; 10 năm thực hiện Nghị quyết 513-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được biểu dương, khen thưởng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được biểu dương, khen thưởng 

Những năm qua, công tác hậu cần của đơn vị cơ bản bảo đảm vật chất theo đúng quy định, nề nếp, chính quy, góp phần nâng cao chất lượng hậu cần trong toàn đơn vị. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành hậu cần BĐBP tỉnh nhận thức sâu sắc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội...

Về công tác tài chính, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cụ thể hóa bằng việc ban hành các quy chế, quy định lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; phát huy tốt vai trò của người chỉ huy trong quản lý, điều hành, sử dụng các nguồn ngân sách trên cấp và khai thác các nguồn lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Trong thực hiện Nghị quyết số 382, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác kỹ thuật trong tình hình mới; duy trì tốt khả năng bảo đảm trang bị cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; tích cực đổi mới nội dung, phương thức quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ BĐBP tỉnh, yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm và nắm chắc các nội dung về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính mà Nghị quyết đã đề ra, kịp thời lập kế hoạch và triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao; tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề trong thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, góp phần tạo động lực, sức mạnh tổng hợp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen 5 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW và Nghị quyết số 513-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương./.

Hùng Hoàng - Bảo Châu

Chia sẻ bài viết