Tiếng Việt | English

17/10/2020 - 10:20

Đoàn viên, hội viên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự

Qua 5 năm triển khai, thực hiện mô hình phòng, chống tội phạm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An củng cố, nâng chất hoạt động của 13 mô hình, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) địa phương.

Chốt dân phòng Khu công nghiệp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức

Chốt dân phòng Khu công nghiệp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức

Thực hiện mô hình Gia đình hội viên (HV) không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện, các cấp Hội tuyên truyền pháp luật, thông tin tình hình ANTT, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; tổ chức tập huấn cho HV, phụ nữ về vai trò của phụ huynh trong phòng, chống vi phạm pháp luật ở trẻ vị thành niên, phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình;...

Hội còn xây dựng 30 câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, có 851 thành viên, thành lập 98 địa chỉ tin cậy với 451 thành viên,... góp phần ngăn chặn và phòng ngừa tệ nạn xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, HV phụ nữ nâng cao nhận thức, trong 5 năm đã cung cấp 1.027 nguồn tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an làm rõ 226 vụ việc.

Thông qua mô hình Mỗi HV là một an ninh viên của Hội Cựu chiến binh huyện, các HV phối hợp tuần tra được 2.166 cuộc, cung cấp 754 nguồn tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải thành 816/1.109 vụ tranh chấp nội bộ nhân dân; đồng thời, tham gia quản lý, cảm hóa 133 đối tượng vi phạm pháp luật tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng.

Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ của Hội Người cao tuổi huyện đã phát huy vai trò của HV trong hoạt động giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng. Thời gian qua, các cấp Hội tuyên truyền về phòng, chống tội phạm được 78 cuộc, có 3.900 lượt người dự. Hội viên cung cấp 297 nguồn tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải thành 193/236 vụ; tham gia quản lý, cảm hóa 35 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

Nhìn chung, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện luôn gắn với công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, góp phần động viên, khích lệ tinh thần của các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân trong tham gia giữ gìn ANTT. Nhờ đó, các mô hình trên địa bàn ngày càng phát triển, huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tạo thế trận ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương./.

NN

Chia sẻ bài viết