Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đức Huệ: Đầu tư thực hiện 18 danh mục công trình cho các xã biên giới

Để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng cho các xã biên giới, năm 2015, huyện Đức Huệ tiếp tục đầu tư 18 danh mục công trình cho 5 xã gồm: Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, Mỹ Thạnh Tây, Bình Hòa Hưng và Mỹ Bình. Trong đó, chủ yếu là nâng cấp, trải đá 0x4 các tuyến đường giao thông nông thôn qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp; sửa chữa, xây dựng 4 cây cầu giao thông và nạo vét kênh nội đồng bị bồi lắng.

Tổng mức đầu tư cho các công trình này hơn 8,2 tỉ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Trong đó, nguồn vốn năm 2015 hỗ trợ 7,5 tỉ đồng. Để phục vụ tốt nhu cầu dân sinh, ngay sau khi có quyết định phê duyệt của chủ đầu tư vào cuối năm 2014, các công trình đã nhanh chóng được triển khai thi công để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2015.

Được biết, trong giai đoạn 2011-2015, toàn huyện đã đầu tư thực hiện 59 danh mục công trình với tổng mức đầu tư 25 tỉ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng xã biên giới của Trung ương./.

Hồng Luyn

Chia sẻ bài viết