Tiếng Việt | English

30/11/2020 - 13:05

Hỗ trợ hợp tác xã liên kết chuỗi, phát triển theo lộ trình

Hiện nay, toàn tỉnh Long An có 261 HTX, gồm: 203 HTX nông, lâm, ngư nghiệp, 23 HTX vận tải, 3 HTX xây dựng, 3 HTX thương mại - dịch vụ, 6 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 4 HTX nước, môi trường và 19 Quỹ tín dụng nhân dân; trong đó có 26 HTX ngưng hoạt động (3 HTX vận tải, 22 HTX nông, lâm, ngư nghiệp, 1 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp) và kiểm soát đặc biệt 1 quỹ tín dụng nhân dân.

Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Long An lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025)

Tại Đại hội (ĐH) Liên minh hợp tác xã (LMHTX) Long An lần V (nhiệm kỳ 2020-2025), Phó Chủ tịch LMHTX Việt Nam - Nguyễn Mạnh Cường đánh giá: "Các HTX trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay không chỉ đơn thuần làm các dịch vụ đầu vào như trước mà đã chú trọng đến sản xuất sản phẩm theo hướng hàng hóa. Một số HTX tiếp tục có những bước phát triển mới, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đưa một số sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương phát triển theo hướng hàng hóa. Khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tham gia tích cực vào chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương...".

Theo Phó Chủ tịch LMHTX Việt Nam, tình hình kinh tế thế giới đang tiến đến xu hướng hội nhập, liên kết đa tầng thông qua các hiệp định thương mại tự do, sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cũng như cạnh tranh gay gắt. Theo đó, tổ chức sản xuất, kinh doanh dưới hình thức HTX, tổ hợp tác là nhu cầu tất yếu khách quan của nền kinh tế, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, nhất là tại tỉnh có địa bàn nông thôn là chủ yếu như Long An. Bên cạnh đó, thị trường nông sản, hàng hóa sản phẩm của khu vực KTTT, HTX vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, bấp bênh, "được mùa, mất giá", khâu lưu thông hàng hóa vẫn còn chiếm chi phí lớn làm tăng giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh, lợi ích của người sản xuất ít, không tương xứng, mất công bằng,... Từ những yếu tố này, đòi hỏi khu vực KTTT, HTX tỉnh Long An nói riêng phải có một tư duy mới, một cách nhìn mới và các giải pháp để phát triển hiệu quả, bền vững.

Chủ tịch LMHTX tỉnh - Đặng Minh Hải cho biết: "Với khẩu hiệu "Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả", Đại hội V LMHTX tỉnh đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ mới, lập thành tích thiết thực chào mừng ĐH LMHTX Việt Nam. Cụ thể, mỗi năm thành lập mới HTX chú trọng vào chất lượng và hoạt động bền vững, không chạy theo số lượng. Để tăng chất lượng HTX, việc nâng cao trình độ nhân lực là yếu tố then chốt. Chính vì vậy, các đại biểu tại ĐH đã thống nhất mỗi năm tổ chức ít nhất 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, người lao động, thành viên HTX để nâng cao kiến thức về KTTT, HTX cho cán bộ quản lý HTX, cán bộ chuyên trách về KTTT, HTX. Đến năm 2025, đưa quy mô vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đạt 40 tỉ đồng, hỗ trợ trên 130 lượt thành viên vay vốn. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng 16 HTX điểm và 4 HTX điển hình của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo giúp các HTX hoạt động hiệu quả, tạo lập phát triển sản phẩm thế mạnh của địa phương...

Nhiệm kỳ mới, LMHTX tỉnh tập trung phối hợp các cấp, ngành hỗ trợ các HTX liên kết chuỗi, phát triển theo lộ trình, không "đốt cháy giai đoạn" để bảo đảm cả về chất lượng và số lượng; hỗ trợ các HTX xác định lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực để hướng đến sản xuất theo quy hoạch, từ đó bảo đảm chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh vừa tạo được giá trị sản xuất cũng như niềm tin của người dân đối với mô hình HTX; từng bước hỗ trợ nông dân, thành viên tạo dựng thương hiệu nông sản, vươn ra thị trường thế giới"./.

Hiện nay, toàn tỉnh có 261 HTX, gồm: 203 HTX nông, lâm, ngư nghiệp, 23 HTX vận tải, 3 HTX xây dựng, 3 HTX thương mại - dịch vụ, 6 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 4 HTX nước, môi trường và 19 Quỹ tín dụng nhân dân; trong đó có 26 HTX ngưng hoạt động (3 HTX vận tải, 22 HTX nông, lâm, ngư nghiệp, 1 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp) và kiểm soát đặc biệt 1 quỹ tín dụng nhân dân. 

Song Hồng

Chia sẻ bài viết