Tiếng Việt | English

09/07/2024 - 18:10

Huỳnh Văn Gấm - Chủ nhiệm tờ báo Nhất Trí - Tiền thân Báo Long An

0:00 0:00

Huỳnh Văn Gấm sinh ngày 10/3/1922, tại làng Bình Lập, quận Châu Thành, nay thuộc TP.Tân An. Ông xuất thân từ một gia đình trung lưu, từ trẻ sớm có ý thức dân tộc.

Quế Lâm - Thái Bạch

 

Chia sẻ bài viết